בע”ה אני מקווה לשלוח שבועי דברי תורה על הפרשה, גם חומש וגם זוהר, וגם רש”י רמב”ן רבינו בחיי, אם תרצה להצטרף להודיע לי

פרשת בא תשפ”א

פרשת וארא תשפ”א

פרשת שמות תשפ”א

פרשת מקץ תשפ”א

פרשת וישב תשפ”א – שבת חנוכה

פרשת וישלח תשפ”א

פרשת ויצא תשפ”א

פרשת תולדות תשפ”א

פרשת חיי שרה תשפ”א

פרשת וירא תשפ”א

פרשת לך לך תשפ”א

פרשת נח תשפ”א

פרשת בראשית תשפ”א

שמחת תורה תשפ”א

סוכות תשפ”א

האזינו תשפ”א

ראש השנה תשפ”א

נצבים וילך תש”פ

כי תבא תש”פ

כי תצא תש”פ

שופטים תש”פ

ראה תש”פ

עקב תש”פ

ואתחנן תש”פ

דברים תש”פ

מטות ומסעי תש”פ

פנחס תש”פ

בלק תש”פ

חקת תש”פ

קרח תש”פ

שלח תש”פ

בהעלותך תש”פ

נשא ערב שבועות תש”פ

במדבר תש”פ

בהר בחקתי תש”פ

אמור תש”פ

אחרי מות קדושים תש”פ

תזריע מצורע תש”פ

שמיני תש”פ

חול המועד פסח תש”פ

צו תש”פ

ויקרא תש”פ

ויקהל פקודי תש”פ

כי תשא תש”פ

פורים תש”פ

תצוה תש”פ

תרומה תש”פ

משפטים תש”פ