משניות כלים

הבאנו לשון המשנה והרע”ב (מאחר והוא הפירוש הכי קרי), והוספנו איפה הר”ש ור”ם ורא”ש חולקים וכו’, ואז הבאנו כל הגמרות וראשונים ואחרונים הנוגעים לענין.

משניות דמאי

הבאנו לשון המשנה והרע”ב (מאחר והוא הפירוש הכי קרי), והוספנו איפה הר”ש ור”ם ורא”ש חולקים וכו’, ואז הבאנו כל הגמרות וראשונים ואחרונים הנוגעים לענין.