4 16 20

כאן פירוש על בריך שמיה, ומעניין מאד מאד, שמתוך כל הזהר שאני עובד עליו, אני לא מצאתי מילה א’ לפרשו לא באריז”ל ולא ברמ”ק ולא ברמ”ז ולא במ”מ ולא בלש”ו ולא בגר”א ולא בגריא”ח!

זהר קריעת ים סוף

4 14 20

מזל טוב, סיימנו פירוש על שיה”ש

3.27.20

מזל טוב, סיימנו זהר פרשת בראשית!

3/19/20

הוכחנו של הכת”י הרח”ו אמיתי

צרפנו כל דברי הרמב”ן ור’ בחיי בדרך האמת ובקבלה יחד לספר א’

3/13/20

מזל טוב סיימנו הנוסחאות של זהר בראשית

כנראה שמצאנו כת”י של הערות הרח”ו על הזהר

2.28.20

בע”ה נפתח שיעור באזור ישיבת מיר בספר קל”ח פתחי החכמה בימי שלישי 2-3

וכמו כן נפתח שיעור בדעת תבונות באזור בית וגן בימי ששי

 11:30-12:30

מזל טוב סיימנו הקדמת זהר בראשית, תהנה

מזל טוב, כעת סיימנו טיוטא ראשונה של תיקון ל”ב בתיקו”ז עם ביאור הגר”א.

אנחנו עובדים ליצור מקום שכל א’ שנהנה מהספרים יכול לכתוב איזה ספר הוא נהנה ממנו, ואיך זה עזר לו, בבקשה כל מי שזה עזר לו נא לכתוב

2/22/20

אנחנו מתקרבים לסוף נוסחאות בראשית, מי שיש לו ידיעה במקורו להשמטות נא לעזור, מצאתי כמה, אבל כאן רשימה של ההשמטות שלא מצאתי להם מקור