יש כמה נדיבי עם שמעוניינים לתרום סט של ספרים של ספרי מאיר פנים לבית מדרש היכן שישתמשו עם הספרים.

נא לצרף בלאנק של הבית הכנסת.

יש חיוב סמילי לדמי טיפול ומשלוח

סדרת הספרים היא כדלהלן:

 1. “מאיר הפתח” על פתחי שערים (להגרי”א חבר).
 2. “מאיר הספרא” על “ספרא דצניעותא” עם ביאור הגר”א.
 3. “מאיר האדרא” על האד”ר ואד”ז. 
 4. “מאיר העץ” על עץ חיים ח”א.
 5. “מאיר העץ” על עץ חיים ח”ב.
 6. עץ חיים לאריז”ל – נוסחאות. 
 7. לש”ו הקדמות ושערים.
 8. לש”ו שער הפונה קדים.
 9. לש”ו ספר הדע”ה ח”א.
 10. לש”ו ספר הדע”ה ח”ב.
 11. לש”ו חלק הביאורים ח”א. 
 12. “מאיר הנפש” על נפש החיים.
 13. “מאיר הדרך” על “דרך השם” לרמח”ל.
 14. “מאיר הדעה” על הלכות נדה.
 15. “עדות נאמנה” על חומש בראשית
 16. “עדות נאמנה” על חומש שמות.
 17. “מאיר השיח” על שיח יצחק (להגרי”א חבר).
 18. “מאיר בשערים” על שערי אורה.
 19. מאיר תפילה.
 20. “אבן שלמה” עם מקורות.
 21. “מאיר הזהר” על זהר בראשית חלק א’.
 22. “מאיר הדעת” על דעת תבונות.
 23. “מאיר המסילה וראשית המסילה” על מסילת ישרים.