שתבקר אצלי בישיבת מיר. 

אני לומד בבית מדרש תורת משה (רחוב האמונה פינת כיכר זוויל, קומה ב’). 

או בישיבת שער השמים בין 6-7. ברוך הבא.