זהר צורת הדף - click to enlarge

הוספות

תיקנו את הנוסח על פי דפוס ראשון (מנטובה) עם הגהות האריז”ל (דרך אמת), וכן ע”פ הנוסח שהיה ביד הרח”ו (דפוס קושטא), והוספנו מראה מקומות לפסוקים, ובכוונתינו לעשות מפתחות לפסוקים וחז”ל. תרגמנו את הזהר ללשה”ק עם פיסוק  ללא תוספת ביאור, ובכך לא יהיה שום חסרון של גילוי סודות, וגם יקל הדבר להתרגל לשפת הזהר. על הגליון הדפסנו את כל הגליונות שהיו בדפוס וילנא הרי הם: הגהות הרח”ו, הגהות השל”ה, הגהות החיד”א (נ”א), הגהות מפרשי הזהר שנלקחו מתוך דפוס קושטא (“דרך אמת”) וכן הגהות מגדולי החסידות (“שביבי נוגה”). כמו כן הוספנו את הגהות הלש”ו, וכל הציונים למקומות אחרים בזהר מדפוס וילנא. בנוסף,ציינו כל מקום שהאריז”ל, גר”א, ריא”ח והלש”ו מדברים על הזהר. וכן השתדלנו להכניס כמה שיותר לשונות מדברי האריז”ל והגר”א והמקדש מלך, כפי המקום שנותר. וכל זה השתדלנו להכניס במסגרת של “צורת הדף” (דהיינו שכל עמוד של דברי הזוה”ק דפוס ווילנא תופס במהדורתינו בדיוק ב’ עמודים), כך שיהיה קל למצוא את דברי הזהר לפי הציון המקובל.