הספרים מאירים כל הסוגיא שלומד, בהערות מחכימות והשוואת נכבדות עם ביאורים נכבדים. בכמה מההערות פותחות ביאור חדש שלולא הציון א”א לעמוד על תוכנה. ישר כח להרב ליפשיץ על פעלותו הכבירה (א. ד. – אברך מלייקווד).

הרה”ג ר’ יהושע שליט”א פרץ דרך חדשה בכך שההדיר ספרי קבלה שעד כה היו קשים ללימוד בגלל ההדפסה הישנה וחוסר מראה מקומות והערות והוא הגבר הוקם עול פתח את האפשרות ללומדים לטעום מעץ החיים, הן בהוצאה מהודרת וחדשה, הן במראה מקומות הערות וביאורים, והן בגירסאות וניקוד, שממש אפשר לומר פנים חדשות באו לכאן, יה”ר שימשיך הלאה בעבודתו הנפלאה להגדיל תורה ולהאדירה,  בברכה מרובה (ש.נ. אברך מישיבת מיר).