הלכות נדה click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות ריבית click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות אבילות click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות מקואות click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות מילה click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות חוקות העכו"ם, גילוח, כתובת קעקע click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות כבוד אב ואם, תלמוד תורה, מלמדים, צדקה click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר הדעה – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור הדעה – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

הלכות השבת אבידה click to enlarge

הוספות

הוא כולל ג’ פירושים: א’ ציון המשפט – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות (בדקדוק יותר גדול מאשר נמצא לפנינו בבאר הגולה). מאיר המשפט – תמצית דברי נושאי הכלים. ביאור המשפט – סיכום דברי פוסקי זמנינו.
זה יהיה לתועלת לכל: למתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ולמתקדמים כדי ללמוד את זה כהקדמה ללימוד שו”ע, ועוד יותר לשם החזרה על דברי השו”ע ונושאי כליו, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נשמט מהם משהו.

סידור תפילה

הוספות

עם הנוסח המדויק למנהג אשכנז, והמקורות בחז”ל לתפילות עם הלכות הנצרכות.