הוספות לזהר צורת הדף

תקנו הנוסח על פי דפוס ראשון (מנטובה) עם הגהות האריז”ל (דרך אמת), עם נוסח של הרח”ו (דפוס קושטא), והוספנו מראה מקומות של פסוקים, ובתקוה לעשות מפתחות פסוקים וחז”ל לזהר הקדוש. תרגמנו את הזהר לעיברית המדוברת עם פיסוק ומראה מקומות (שיהיה כמו מדרש, אבל יותר קריא מאשר מדרש רבה), ללא הסבר, וכך לא יהיה שום חסרון של גילוי סודות, וגם כך הלומד ילמד ארמית. הוספנו כל הגליונות שהיו בדפוס וילנא הרי הם: הגהות הרח”ו, הגהות השל”ה הגהות החיד”א (נ”א), הגהות של מפרשי הזהר מתוך דפוס קושטא (דרך אמת), והגהות של גדולי החסידות (שביבי נוגה), וגם הגהות הלש”ו, וכל הציונים למקומות אחרים בזהר מדפוס וילנא. ובנוסף לזה הבאנו כל מקום שהאריז”ל מדבר על הזהר, וכן הגר”א ריא”ח, והלש”ו., וכפי המקום שיש בעמוד הוספנו דברי האריז”ל והגר”א והמקדש מלך. וכל זה עשינו בצורת הדף (היינו שכל עמוד תופס בדיוק ב’ עמודים), שיהיה קל למצא דברי הזהר כאשר מצוין בספר אחר כמו נפש החיים או קדושת לבי או בן איש חי.