סדרת הספרים הנמצאים בשוק היא כדלהלן:

קבלה:

 1. פתחי שערים (להגרי”א חבר) עם מאיר הפתח.
 2. בהגר”א על ספד”צ עם מאיר הספרא.
 3. מאיר האדרא על אד”ר ואד”ז.
 4. עץ חיים ח”א (שער א’ עד שער ז’ ועד בכלל) עם מאיר העץ.
 5. עץ חיים ח”ב (שער ח’ עד שער י”ד ועד בכלל) עם מאיר העץ.
 6. עץ חיים לאריז”ל – נוסחאות.
 7. לש”ו הקדו”ש עם מאיר הלשם.
 8. לש”ו שער הפונה עם מאיר הלשם.
 9. לש”ו ספר הדע”ה ח”א עם מאיר הלשם.
 10. לש”ו ספר הדע”ה ח”ב עם מאיר הלשם.
 11. לש”ו חלק הביאורים ח”א . 
 12. שערי אורה עם “מאיר בשערים”.
 13. זהר בראשית חלק א’ עם “מאיר הזהר”.

 

מוסר ומחשבה:

 1. נפש החיים עם “מאיר הנפש”.
 2. “דרך השם” לרמח”ל עם “מאיר הדרך”.
 3. שיח יצחק (להגרי”א חבר) עם “מאיר השיח”.
 4. מאיר תפילה.
 5. “אבן שלמה” עם מקורות.
 6. דעת תבונות עם “מאיר הדעת”.
 7. על מסילת ישרים עם “מאיר המסילה וראשית המסילה”.

 

הלכה:

 1. מאיר הדעה על הלכות נדה.

 

חומש:

 1. עדות נאמנה על חומש בראשית
 2. עדות נאמנה על חומש שמות